sam.weerdmeester@gmail.com

Terrace Inventory Sarajevo March 2017.

Installation views, LEŽERNA RAZMJENA BEZ PANIKE. Charlama, Sarajevo, 2017.

all images

|

Skenderija

|

Controversy

Installation view, Espejo, 2016

image

Catalogue for K R A S J 3, Ninove, 2016 (text by Hans Theys)

Boot 2015-07-04, Krasj3, Ninove, 2016

Boot 2015-07-03 & Boot 2015-07-04, BAD, Brussels, 2015

Score

Dummy, 2016

http://www.samweerdmeester.nl/searchform/

|

Lyre Press

|

Kamers

Installation view Krasj3, Ninove, 2016

all images

Foundfootage.be is een verzameling materiaal waarvan de betekenis niet langer door de oorspronkelijke auteur of context bepaald wordt. Het samenstellen van de verzameling is een manier om te begrijpen wat we interessant vinden. Toetsing aan de hand van zelfopgelegde dogma’s zorgt ervoor dat de subjectiviteit bij het samenstellen van deze verzameling ingeperkt wordt. Het materiaal op de website en de dogma’s kunnen veranderen bij een nieuw inzicht.

foundfootage.be

Rheum, published by foundfootage.be, Gent, 2013

Installation view, Ghent, 2012

176 images

Animo, Self-published. Ghent, 2012

all images

Telefoonfoto's 2007-2008, Groningen, 2008