sam.weerdmeester@gmail.com

2017 / 06 / 22

Score

Full notation of photo-set showing student housing. Photos can be queried online by reference of filenames. (http://www.samweerdmeester.nl/score/searchform/)

Folder, closed format 250,75 x 177,30 mm, open format 501,5 x 709,2 mm. 1st edition of 300 copies, 16 pages, ISBN: 9789082465525. Lyre 4, May 2017

Lyre Press #4

Terrace Inventory Sarajevo March 2017.

Installation views, LEZERNA RAZMJENA BEZ PANIKE. Charlama, Sarajevo, 2017.

all images

|

Skenderija

|

Controversy

Installation view, Espejo, 2016

image

Catalogue for K R A S J 3, Ninove, 2016 (text by Hans Theys)

Boot 2015-07-04, Krasj3, Ninove, 2016

Boot 2015-07-03 & Boot 2015-07-04, BAD, Brussels, 2015

Kamers

Installation view Krasj3, Ninove, 2016

all images

Foundfootage.be is een verzameling materiaal waarvan de betekenis niet langer door de oorspronkelijke auteur of context bepaald wordt. Het samenstellen van de verzameling is een manier om te begrijpen wat we interessant vinden. Toetsing aan de hand van zelfopgelegde dogma's zorgt ervoor dat de subjectiviteit bij het samenstellen van deze verzameling ingeperkt wordt. Het materiaal op de website en de dogma's kunnen veranderen bij een nieuw inzicht.

foundfootage.be

Rheum, published by foundfootage.be, Gent, 2013

Installation view, Ghent, 2012

176 images

Animo, Self-published. Ghent, 2012

all images

Telefoonfoto's 2007-2008, Groningen, 2008